Write to us

Corporate and Sales Office

Salah Uddin Street
Al Bait Building 1- Floor 1
P.O Box 60536, Riyadh 11555, KSA

Dubai Regional Office

Al Hawai Tower, 101 Shaikh Zayed Road
P.O. Box 73750, Dubai, UAE

PVC Factory

PO Box 585 Riyadh, 11383, KSA

Riyadh Factory

Second Industrial Area,
Phase 3
P.O. Box 585, Riyadh 11383, KSA

RAK Factory

Rakia Industrial park, Al Ghail,
Ras Al Khaima ,
Plots N 63- 71 UAE
P.O.Box 12566, Ras Al Khaymah, UAE